Support

Technical Support
High Cycle Molding
Cycle time ที่สั้นที่สุดทำอย่างไร?..อ่านต่อ
Recycle
ทำอย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่้มีคุณภาพ?..อ่านต่อ

 Deformation Countermeasure
ทำอย่างไร ให้ชิ้นงานไม่เสียรูป?..อ่านต่อ
pla-topia®
คุณรู้จักกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ
โพลีพลาสติกส์หรือยัง..อ่านต่อ

Company News

ASEAN CONFERENCE THAI
งานสัมมนาวิชาการที่จัดขึ้นโดยรวบ
รวมบริษัทชั้นนำต่างๆมากมายมา
ร่วมฟังและบรรยาย... อ่านต่อ

Equipment at ASEAN TSC
ASEAN TSC พร้อมบริการลูกค้าด้วยเครื่องมือทดสอบที่หลากหลาย... อ่านต่อ

Activity Update
ติดตามการเคลื่อนไหวของ
ASEAN TSC ได้้ที่นี่ !!!

Inquiry
Inquiry

ASEAN TECHNICAL SOLUTION CENTER หรือในชื่อ ASEAN TSC ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 พ.ศ.2555

มีหน้าที่ช่วยเหลือและให้บริการเฉพาะลูกค้าของเราให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยการให้บริการ
และรวดเร็วด้วยเครื่องมือต่างๆและเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเราได้มีการวางแผน
ขยาย ASEAN TSC อีกในอนาคตซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้

ปัจจุบัน ASEAN TSC ตั้งอยู่ภายในอาคาร MTEC ชั้น 5ซึ่งประกอบไปด้วยห้องสำหรับทดสอบและ
วิเคราะห์ชิ้นงาน (M516, M531) และห้องที่เป็น show room พร้อมทั้งห้องจัดอบรมสัมมนา
(M520, M530)

ในส่วนของการบริการ เราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การบริการด้านเทคนิค และ 2.การบริการด้านการอบรมสัมมนา ซึ่งการบริการทั้ง 2 ส่วนนี้เราจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกค้า
ที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของเรา และทั้งหมดนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

          

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
intro5

 ในส่วนของการบริการเราแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1.การบริการด้านเทคนิค และ 2.การบริการด้านการอบรม-สัมมนา
  ซึ่งการบริการทั้ง 2 ส่วนนี้เราจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ใช้เม็ดพลาสติกของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


  1. งานบริการด้านเทคนิค
   เราจะเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องการแก้ไขปัญหา ต่างๆ อาทิเช่น

     - ปัญหางานแตกซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ สำหรับลูกค้าในกระบวกการผลิต (Processing) หรือในกระบวนการประกอบ (Assembly) ซึ่งเรา
สามารถทำการวิเคราะห์จุดเริ่มต้นงานแตกที่จะนำไปสู่การแก้ไข
 ปัญหาที่แท้จริงได้

     - ปัญหาเรื่องสิ่งปลอมปนโดยมากกว่าครึ่งของกระบวนการผลิตที่ต้อง
มีปัญหาในเรื่องของจุดดำหรือสิ่งปลอมปนต่างๆเราสามารถที่จะใช้
้เครื่องมือทางเคมีและองค์ความรู้ประสบการณ์เข้ามาช่วยในการหา
สิ่งปลอมปนนั้นๆเพื่อที่จะนำไปสู่การลดปัญหาเรื่องของเสียที่มีมากขึ้น

     - การวัดค่าการไหลของเรซิน ค่าการไหลจะเป็นสิ่งที่ต้องนำไปพิจารณา
เกี่ยวกับด้านงานฉีด และยังจะช่วยบอกการสลายตัวของเรซินอีกด้วย

     - อื่นๆ ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดต่างๆ ตาม link หัวข้อ บริการลูกค้า

intro2
intro1

  2. งานบริการด้านการอบรม-สัมมนา

   จากประสบการณ์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติกหลายปีเราเชื่อว่าลูกค้าส่วนมาก
   ยังขาดพื้นฐานและการอบรมในเรื่องพลาสติกและการขึ้นรูปงานฉีดอยู่มาก

   ดังนั้น ASEAN TSC   ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะจัดการบริการ
   ด้านการอบรม-สัมมนาให้กับลูกค้าของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
   ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้เม็ดพลาสติกของเรามากขึ้น
   
   "หัวข้ออบรมสัมมนาประจำปี 2555"


intro3   intro4