Support

Technical Support
High Cycle Molding
Cycle time ที่สั้นที่สุดทำอย่างไร?..อ่านต่อ
Recycle
ทำอย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่้มีคุณภาพ?..อ่านต่อ

 Deformation Countermeasure
ทำอย่างไร ให้ชิ้นงานไม่เสียรูป?..อ่านต่อ
pla-topia®
คุณรู้จักกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ
โพลีพลาสติกส์หรือยัง..อ่านต่อ

Company News

ASEAN CONFERENCE THAI
งานสัมมนาวิชาการที่จัดขึ้นโดยรวบ
รวมบริษัทชั้นนำต่างๆมากมายมา
ร่วมฟังและบรรยาย... อ่านต่อ

Equipment at ASEAN TSC
ASEAN TSC พร้อมบริการลูกค้าด้วยเครื่องมือทดสอบที่หลากหลาย... อ่านต่อ

Activity Update
ติดตามการเคลื่อนไหวของ
ASEAN TSC ได้้ที่นี่ !!!

Inquiry
Inquiry

 
ปัจจุบัน ASEAN TSC มีเครื่องมือที่ใช้ในงานวิเคราะห์พร้อมบริการลูกค้าด้วยเครื่องมือที่หลากหลายดังนี้

recent equipment

               
ในปี 2554 ASEAN TSC ได้ขยายการบริการแก่ลูกค้าเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยการเพิ่มเครื่องมือในการวิเคราะห์ดังนี้

Computer Aid Design (CAD) & Computer Aid Engineering (CAE)

CAD คืออะไร 

CAD เป็นคำย่อของ Computer Aided Design ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเทคโนโลยีนี้คือการนำคอมพิวเตอร์ 
มาช่วยในการสร้างชิ้นส่วนหรือ Part ด้วยแบบจำลองทางเรขาคณิต (Geometry) ชิ้นส่วนที่ถูกสร้างขึ้นมาเรียกว่าแบบจำลองหรือ
Modelและแบบจำลองนี้ก็สามารถแสดงเป็นแบบ Drawing หรือไฟล์ข้อมูล CAD 

           
การนำ CAD software ไปใช้ประโยชน์ สร้างแบบจำลองหรือ model ขึ้นตามแบบที่ได้ทำการออกแบบ
  • วิเคราะห์ ประเมินและแก้ไขข้อมูล CADของชิ้นงานที่ได้ทำการออกแบบไว้เพื่อให้สามารถทำการผลิต
    ได้จริงในการผลิตและมี function การทำงานตามแต่ละวัตถุประสงค์ของชิ้นงานนั้นๆ
  • ใช้เป็นข้อมูลในการผลิต jig, fixture และเครื่องมืออื่นๆ สำหรับใช้ในขั้นตอนการผลิต
CAD
CAE คืออะไร

  CAE เป็นคำย่อของ Computer Aided Engineering แปลเป็นไทยว่าคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม
  โดยพื้นฐานแล้วเป็นการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาและวิเคราะห์ต่างๆ  ดังนั้น  CAE  จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง
  สำหรับ การทำนายพฤติกรรมของชิ้นส่วน อีกทั้งยังสามารถใช้ในการออกแบบและแก้ไขปัญหางานขึ้นรูป

  CAE มีจุดประสงค์เพื่อ

  • ประเมินความสำเร็จของการออกแบบชิ้นงาน
  • ค้นหาจุดอ่อนก่อนที่จะลงมือทำ Prototype
  • ช่วยทำให้ Part หรือเครื่องมือมีราคาต่ำลดเพราะเปลี่ยนจากการทดลองกับ Part มาทดลองหรือวิเคราะห์ด้วย CAE
  • หาสาเหตุและทำการแก้ไขชิ้นส่วนที่ล้มเหลว
  • การใช้ CAE จำลองชิ้นส่วนในสภาวะแวดล้อมใช้งานเมื่อรับภาระหรือภาระทดสอบ้ แล้วเลือกใช้ค่าที่เหมาะสมที่สุด
ตัวอย่างการใช้งาน CAE


 

- ในกรณีนี้เป็นการออกแบบชิ้นงานด้วยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง gate เพื่อทำให้เกิดการหดตัวน้อยที่สุด

  a

 

- ตัวอย่างการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อดูการกระจายตัวของ stress เมื่อได้รับแรงดันภายใน

  ///

Mechanical Testing Machine

ยิ่งไปกว่านี้ในปี 2555 เครื่องมือทดสอบสมบัติเชิงกลของพลาสติกจะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์สมบัติเชิงกลของพลาสติก
ไม่ว่าจะเป็นสมบัติการดึง การถูกบีบอัดและการกระแทก โดยจะมีเครื่องมือทดสอบดังนี้

Universal testing machine

เป็นเครื่องทดสอบแรงประเภท Static load test ให้แรงทดสอบคงที่ กระทำต่อชิ้นทดสอบ ใช้ทดสอบความต้านทานต่อแรงกระทำของวัสดุ
ทั้งแรงดึง แรงอัด แรงดัดขวางและแรงเฉือน

 

//
Universal testing machine

mm
Impact tester

Impact tester

เป็นเครื่องทดสอบแรงประเภท Dynamic load testให้แรงกระทำต่อชิ้นทดสอบอย่างรวดเร็วเพียงครั้งเดียวเพื่อวัดความสามารถในการดูดกลืน
พลังงานของวัสดุหรือใช้สำหรับทดสอบสมบัติด้านแรงกระแทกของชิ้นงานนั่นเอง